user_mobilelogo

Oosters ademen


Oude, wijze yogi's uit India zijn er al eeuwen van overtuigd dat je met het sturen van je ademhaling invloed kunt uitoefenen op je lichaam. Ze geloven dat, je door te ademen door je rechter neusgat actiever en alerter wordt. Door links te ademen kom je juist in een meer ontspannen gemoedstoestand. Het idee dat met de wisselende adem ook de verschillende hersenhelften worden geactiveerd, werd in 1987 door neurologen aan de Universiteit van Californië met EEG's bevestigd. Daarna toonden onder meer psychologen van de Dalhousie Universiteit in Canada aan dat je daarmee ook prestaties kunt beïnvloeden.

Met een neusprop of hun duim sloten proefpersonen hun linkerneusgat af, zodat ze alleen rechts ademden. Daarna kregen ze taalkundige taken en taken die ruimtelijk inzicht vereisten.

Wat bleek?

Rechts ademen leidt tot betere taalkundige prestaties en links ademen juist tot hogere scores op ruimtelijke taken.

De onderzoekers concludeerden dat het rechter neusgat, zoals yogi's beweren, inderdaad is gekoppeld aan de linkerhersenhelft, waar onder meer taal zetelt. Het linkerneusgat hangt dan samen met de rechterhersenhelft, dat onder meer je ruimtelijk inzicht stuurt.

Wist u dat...

Japanse seismologen beschreven het aardse bromsignaal voor het eerst in 1998. Het is een diep geluid met een lage frequentie dat aanwezig is in de grond, zelfs als er geen aardbevingen zijn. De "Aardse brom" bleef onopgemerkt in eerdere studies omdat het veel leek op ruis in de data. “Mensen zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in de ruis, ze willen er juist vanaf," legt Barbara Romanowicz, een geologe van de Universiteit van Californië uit, “Maar dit is een ongewoon fenomeen, het is zeer interessant.” Niemand wist zeker welke energiebron deze constante trillingen, die een frequentie tussen de 2 en de 7 milihertz hebben, zou kunnen veroorzaken.

De bron

Uitgebreide metingen gedurende de 60(!) aardbevingvrije dagen die de aarde dat jaar had, werden er extensieve metingen uitgevoerd. Gedurende de maanden januari en maart bleek de bron van het gebrom de Noord Atlantische Oceaan te zijn. Vervolgens versprong de bron naar de zuidelijke oceanen rondom Antartica, om weer naar het noorden te verspringen in Oktober. Het lijkt er dus op dat de bron van het gebrom de winter volgt op elk halfrond, wanneer de stormen op de oceanen op hun hevigst zijn.

Wist u dat...

De vereniging tot Kwakzalverij bij monde van haar voorzitter C.N.M.Renckens regelmatig ten strijde trekt, in niet mis te verstane woorden, tegen alternatieve therapieën. Echter over onderstaande artikel heeft de vereniging tot Kwakzalverij nog bij monde van de heer C.N.M.Renckens één woord gehoord.

Maar voor u het onderstaande artikel: Onafhankelijke onderzoekers wisten het allang: Het overgrote deel van de geneesmiddelen werkt bij slechts 30 tot 50 procent van de mensen. Nu heeft ook topman Allen Roses van het Britse farmaceut GlaxoSmithKline het toegegeven. Schokkende feiten: Het zijn ontnuchterende feiten. Zo zei Roses dat medicijnen tegen Alzheimer maar bij een derde van de patiënten effect heeft. Net zo schokkend is wellicht het feit dat slechts een kwart van kankerpatiënten baat zouden hebben bij chemotherapie. Middelen tegen jicht, migraine en botontkalking zijn in de helft van de gevallen werkzaam. Erg opvallend is de effectiviteit van antidepressiva. Deze worden veelvuldig geslikt, maar volgens Roses heeft minder dan de helft van deze mensen er daadwerkelijk baat bij. De uitlatingen van Roses worden ondersteund door andere deskundigen in de medische wereld. Al in 1999 wees de Britse geneticus Peter Goodfellow in Amsterdam tijdens een lezing op de slechte werking van medicijnen. “Als je honderd mensen een bepaald medicijn geeft, kun je grofweg stellen dat er maar dertig goed op zullen reageren en er baat bij zullen hebben; dertig andere mensen reageren er niet op en een even grote groep gebruikt het middel niet eens. Bij de resterende tien personen werkt het medicijn averechts en in het ergste geval kunnen mensen uit deze groep daardoor zelfs overlijden," aldus Goodfellow. F. Lekkerkerk, voorzitter van het Nederlandse College ter beoordeling van Geneesmiddelen, vindt Roses hier en daar zelfs nog te optimistisch.

Geneesmiddelen tegen Alzheimer zouden bijvoorbeeld maar in 4 tot 12 procent van de gevallen werkzaam zijn. Bij antidepressiva ligt dat percentage op 25 procent. Toch vindt Lekkerkerk dat het gebruik van deze medicijnen zeker niet zinloos is: “Ze zouden immers ook wél kunnen werken.” Effectiviteit: De reden voor het feit dat medicijnen maar zo beperkt werkzaam zijn is simpel: alle mensen zijn nou eenmaal niet gelijk. De reacties van patiënten op een medicijn lopen van individu tot individu zo uiteen, dat een middel dat bij de een aanslaat, bij de ander niets doet of alleen vervelende bijwerkingen veroorzaakt. Onderzoek naar de werkzaamheid van medicijnen wordt onder grote groepen mensen uitgevoerd. Daarbij wordt uiteindelijk altijd uitgegaan van een 'gemiddelde'. Maar niemand heeft een 'gemiddeld' lichaam.

Wetenschappelijk onderzoek: De reguliere geneeskunde claimt dat alle preparaten wetenschappelijk zijn onderzocht, geëvalueerd, geregistreerd en een grote hoogte van effectiviteit hebben. Alternatieve geneesmiddelen kunnen alleen bogen op het feit dat cliënten aangeven dat zij baat hebben bij en holistische aanpak van hun klachten in combinatie met de medicatie. Wie verwijt nu wat en aan wie. Vandaar onderstaande vraag ( zonder uitspraak te willen of kunnen doen over alternatieve geneesmiddelen en of behandelingen)

Vraag: "Hoe objectief bent u eigenlijk wel?, heer C.N.M.Renckens" of heeft u alleen één oogklep op naar één richting?