user_mobilelogo

Hoe u uw leven kunt veranderen door uw gedachten te veranderen!


De inhoud van uw leven krijgt gestalte op de manier hoe u over het leven denkt. Of dit op een bewuste of op een onbewuste manier gebeurd is niet belangrijk. U bepaalt de inhoud van uw leven. Als een klein kind leert kruipen, staan, lopen of praten is geen ouder, grootouder, familie of vriend die opmerkingen maakt als: "doe maar niet, kun je toch niet of begin er maar niet aan want je leert het nooit!" Het kleine kind wordt ondersteund met uitgesproken stimulerende gedachten. De kleine hersenen van dit kind vangen de positieve woorden en gebaren op en worden gestimuleerd om te bereiken wat dit kleine kind voor ogen heeft.

Hoe anders gaan we met onze stimulans om als we geen kind meer zijn. Heeft u wel eens bewust geluisterd naar uw eigen gedachten en gemerkt dat u niet vriendelijk bent voor uzelf? Van een vreemde zou u het niet accepteren en kreeg u de grootste ruzie. Een vriendschap houdt geen stand bij zinnen die u, in uw gedachten, uzelf toewenst.

 * "Ik doe het altijd verkeerd!."
* "Oh nee, nou lukt me dat nooit meer."
* "Had ik dat maar anders gedaan."
* "Dit krijg ik nooit voor elkaar."
* "Een ander kan het veel beter dan ik."
* "Wat stom van mij."

Een andere manier om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden is het gebruik van affirmaties. Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie. Door middel van affirmaties kunt u direct uw onderbewustzijn beïnvloeden of 'herprogrammeren'. U trekt een kaartje met een bijhorende tekst of affirmatie voor die dag. Wilt u werkelijk een gelukkiger leven leiden, begin dan uw geest te stimuleren met de affirmatie door deze gedurende de dag herhaaldelijk tegen uzelf te zeggen. Denken, of in ieder geval, de manier waarop u denkt, is een gewoonte. En net als alle andere gewoontes bent u degene die er de controle over kan hebben.
Door uw hoofd te vullen met positieve gedachten kunt u veranderingen in uw leven aanbrengen. Als u een positieve gedachte herhaalt, gaat uw innerlijk er in geloven. Dat werkt zo in het negatieve bijvoorbeeld een hardvochtige ouder steeds tegen zijn kind zegt: "Je bent niets waard", als volwassene draagt het kind dit nog steeds met zich mee, maar het werkt ook in positieve zin. Wees de stimulerende ouder voor uzelf.