user_mobilelogo

Copyright - alle rechten voorbehouden

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, schermafdrukken, microfilm, elektronische berichtgeving of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan de Stegge Productions. Op enkele onderdelen berusten de rechten bij derden. Ook deze mogen in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden geschonden.
regb-duifDe samenstellers van Bron van Liefde actualiseren regelmatig de inhoud van de website. Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garanderen wij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Disclaimer

Door het gebruik van de op deze website aangeboden diensten, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en onze regels.
Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden.
Op grond van de informatie op deze site dienen geen acties te worden ondernomen, zonder voorafgaand persoonlijk advies.
Persoonlijke gegevens, die u verstrekt op welke wijze dan ook aan www.bronvanliefde.nl zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming en vallen onder de privacywetgeving en de wet persoonsregistratie.