user_mobilelogo

Kern ~ Aartsengel Michaël


10Om een eigen mening te vormen en een eigen mening hebben is het nodig om als een kunstenaar te leren zien, te handelen en vorm te geven.
Een kunstenaar is dan pas een kunstenaar als een nieuw idee echt “origineel” is. U en ik weten dat er weinig nieuws is in het universum maar dat er wel heel veel originele nieuwe dingen en voorwerpen kunnen worden gecreëerd. Men kijkt naar het resultaat met andere ogen naar de nieuwe schepping. Dit proces kan met meningsvorming hetzelfde zijn. De mening is ontsproten aan je eigen beeld. Je hebt er zelf vorm aangegeven zonder beïnvloeding van buitenaf.

Om bij uw kern te komen is het belangrijk u te ontdoen van de meeste (voor) oordelen van een ander. Wanneer uw mening vorm heeft gekregen en uw overtuiging verankerd is, heeft u de kern, het wezen of de essentie van iets u eigen gemaakt. Uw kern is bestand tegen kritiek en andere meningen en zienswijzen.
U baseert uw motivatie om te handelen op deze kern van uw overtuiging.

Uw meningen zijn niet van de ander. Zij hebben hun meningen!