user_mobilelogo

Category: Aartsengelen

​Respect ~ Aartsengel Seatiël


09Als we ervan uitgaan dat alles en iedereen op aarde waarde heeft en alles en iedereen even waardevol is, vloeit er automatisch respect uit voort. Alleen door onder- en overwaardering wordt er onderscheid gemaakt en brengt uw scheiding aan, waardoor respect verloren kan gaan. Onder- en overwaardering ontstaan doordat wij ons minder of meer voelen dan de ander.
Alleen bij gelijkwaardigheid vervallen deze grenzen en kan er respect uit voortvloeien. Heb dus oog voor uw gevoel. Mocht u binnen uw gevoel geen gelijkwaardigheid waarnemen onderzoek dan waardoor dit is ontstaan.

Zowel de meerwaarde als het minderwaardige gevoel ontstaan uit angst. Onderzoek deze angst of deze terecht is of alleen maar gebaseerd is op uw gebrek aan liefde voor uzelf. Op deze wijze leert u niet alleen uzelf steeds beter kennen maar gaat u bovendien respectvol om met uzelf. Respectvol omgaan met uzelf is de basis om respectvol om te gaan met alles en iedereen in uw omgeving.
 Liefde laat respect bloeien