user_mobilelogo

Gelukkig zijn !


li auraGeluk is iets wat diep in uzelf zit. Het is een ervaring, iedere keer als u het geluk proeft maar ook als het geluk niet aanwezig is. Geluk is één van die begrippen die u niet kunt meten, wegen of vastleggen in een pakje.

Wat de één ervaart als het grootste geluk is voor de ander een schande of nietszeggend of kan zelfs een ongeluksgevoel geven. Geluk is niet iets wat u kunt afdwingen. Geluk groeit naarmate u zich meer openstelt voor uzelf en de ander. Een geluksgevoel creëert u door één te zijn met alles en iedereen om u heen als deel van het Universum. Door uw hart te openen en u te verwonderen, door dankbaarheid te tonen, door respectvolle omgang en verdraagzaamheid.

li auraDoor uw bezigheden af te stemmen op hetgeen u voldoening geeft. Door u te laten inspireren en met passie en hartstocht u volledig in te zetten voor hetgeen u kiest. U laat daardoor een geluksgevoel diep in uzelf wortelen. Een geluksgevoel dat diep reikt en niet zomaar door een tegenvaller weggevaagd kan worden. Gelukkig-zijn is meer dan een tijdelijk pleziertje. Geluk is niet gebonden aan tijd en/of de plaats waar u zich bevindt. Het is tijdloos en u ervaart het diep van binnen. Het is dan een deel van u.
Gelukkig-zijn is op deze wijze een levenshouding.

Ik kan gelukkig zijn als ik daarvoor kies