user_mobilelogo

Het is eigenlijk niet zo belangrijk wie er op de achtergrond werken aan de website Bron van Liefde. Het zijn de inzichten die belangrijk zijn. Wij hopen dat u uw voordeel haalt uit het lezen van de verhalen, gedichten en wijsheden bij de kaartjes van de Bron van Liefde. Wij, Hans aan de Stegge, 1949, en Henny aan de Stegge – van den Hoven, 1952, hebben getwijfeld of we ons willen voorstellen op deze site.

De Bron van Liefde staat voor alle leven. Het is de bron van waaruit wij voort zijn gekomen, waarin we blijvend verkeren en waar alles weer naar terug zal keren. Wij allen zijn verbonden met de Bron van Liefde, die ons weer met elkaar verbind. Door samen deze Bron van Liefde te beleven en onze verbondenheid bewust te ervaren, helpen we onszelf en onze kinderen en iedereen om een gezond en gelukkig leven te scheppen en te ervaren. 

293019 De Bron van Liefde

leert ons dat we zelf de schepper zijn van ons bestaan en vorm geven aan ons bestaan. We zijn in het theaterstuk 'MIJN LEVEN', zowel de regisseur als de toneelspeler. Zijn we niet tevreden met het toneelstuk, breng als regisseur verandering aan. Door een nieuwe manier van kijken en handelen verandert de actie in het toneelstuk omdat wij veranderen in onze gevoel- en zienwereld. Een tweede aspect wat ons duidelijk is geworden dat er slechts Eenheid is en dat alles, ook nieuwe ideeën en uitvindingen, reeds lang besloten ligt in het Hier en Nu.

Deze verandering in gevoel- en zienwereld hebben wij door velerlei omstandigheden mogen verinnerlijken. Hoogte- en dieptepunten hebben we in ons meer dan 45 jaar samenzijn beleefd. Naast de diverse opleidingen en werkzaamheden in de gezondheidszorg hebben Henny en Hans een aantal spirituele lessen voor dit leven mogen ontvangen. Niet altijd van ganser harte maar wel met een zeker optimisme dat het leven meer is dan de dieptepunten. We hebben twee mooie zonen gekregen en inmiddels twee schoondochters en drie kleinzonen en twee kleindochters. Zij hebben inmiddels hun eigen stekje gevonden, zodat ervoor ons meer ruimte is ontstaan om ons op iets nieuws te richten. Het inzicht dat wij gekregen hebben, willen wij graag met u delen in de vorm van deze website.

Warme hartengroet,

Henny en Hans