user_mobilelogo

  Het waarom  

 

 

De kracht van Albatros, trouw zijn, is tevens voor u een handicap. Uw plicht en uw gevoel voor verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat u, tegen beter weten in, blijft inzetten voor de goede zaak. U vergeet dat ook de ander een juiste instelling denkt te hebben om samen de klus te klaren.
Maak gebruik van de grootsheid van Albatros. Als er veel tegenwind is, is het moeilijk de juiste koers te volgen. Het is misschien dan ook beter een pas op de plaats te maken en uzelf de rust te gunnen om niet tegen de stroom in te willen roeien. Neem figuurlijk en/of mogelijk zelfs letterlijk afstand.

Door afstand te nemen krijgt u hernieuwde energie om u af te stemmen op de ander. De ander, partner, kinderen, collega, familie, buren enzovoort krijgt hierdoor ook gelegenheid om zich af te stemmen op u. Een ieder van u draagt eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar inzet ten opzichte van het totaal.

 

Uw kracht ligt in het meegaan met ieders eigen stroom ten aanzien van het totaal.

 

  Gebruik op dit moment de kracht van Albatros om uzelf in bescherming te nemen door uw eigen verantwoordelijkheid te herzien.